Apr 25, 2013 Southwest vs Brawley Track - ivsports